Friedrich-Ebert-Stiftung Büro Türkei (Istanbul)

FES Turkey is a non-profit organisation which is committed to the ideas and values of social democracy. We connect people and their ideas in forward-looking projects and strengthen cooperative dialogue between political stake holders and civil society.

FES Türkiye, sosyal demokrasinin fikir ve değerlerine bağlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacımız ileriye dönük projelerle insanları ve fikirleri biraraya getirerek siyasi paydaşlar ile sivil toplum arasındaki işbirliğine dayalı diyaloğu güçlendirmektir.

Together with Spirit of Football, we would like to raise awareness to the importance of fairness in dealing with the climate crisis. Social and environmental concerns must not played out against each other, but go hand in hand to build fairer and more just societies.

Spirit of Football ile birlikte iklim krizine karşı iklim adaleti konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu mücadelede sosyal ve çevresel kaygıların birbirleriyle çelişmediğine ve daha adil bir toplumun inşası için bunların birlikte ele alınmaları gerektiğine inanıyoruz.