Friedrich-Ebert-Stiftung Büro Türkei (Istanbul)

FES Turkey is a non-profit organisation which is committed to the ideas and values of social democracy. We connect people and their ideas in forward-looking projects and strengthen cooperative dialogue between political stake holders and civil society.

FES Türkiye, sosyal demokrasinin fikir ve değerlerine bağlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacımız ileriye dönük projelerle insanları ve fikirleri biraraya getirerek siyasi paydaşlar ile sivil toplum arasındaki işbirliğine dayalı diyaloğu güçlendirmektir.